Erhvervsindretning

NETWORK TECHNOLOGIES A/S

Der sker meget i Københavns Havn, og ikke kun på solsiden. På den gamle sojakagegrund på Islands Brygge er der stor byggeaktivitet – der bygges både nyt og renoveres på livet løs. En af aktørerne er udviklingsselskabet Nordkranen A/S, som i samarbejde med PLH Arkitekter A/S er ved at lægge sidste hånd på et omfattende renoverings- og nybygningsprojekt, der har fået tilnavnet ”Kuben”.

Byggeriet er planlagt efter det såkaldte facility management-princip, hvor forskellige små og mellemstore virksomheder lejer sig ind og deler reception, kantine, mødelokaler og forskellige andre serviceydelser som f.eks. postsortering og bestilling af rejser m.m. Det er i disse omgivelser, at DaVinci Gruppen v/Erik Solberg MDD har indrettet et nyt og oplevelsesrigt hovedsæde for Network Technologies A/S.

Network holdt oprindelig til på Vesterbro i Copenhagen Europe Center, som DaVinci Gruppen indrettede i 1999. Lokalerne blev dog hurtigt for trange, så da Nordkranen A/S bød sig til på Islands Brygge med et areal i to etager på lidt over 1100 m2, slog man til. Her var der både plads, luft og udsigt samt gode fællesfaciliteter.

Network Technologies A/S holder til på 4. og 5. etage i ”Kuben”, hvor den øverste etage er trukket tilbage og danner et aflangt, dobbelthøjt rum med udsigt til havneløbet. I den åbne del er der på 4. etage indrettet café og åben mødeplads. Bagved er der et rektangulært møderum og et rektangulært kursuslokale med glasvægge, samt et midterareal med caféborde og en specialdesignet buffet.

På de to endevægge er der monteret grafisk udsmykning, der er specialdesignet af DaVinci Gruppen. Det kvadratiske motiv er hentet fra de perforerede stålplader, der er anvendt i de to buffeter og skabstårnene på femte sal. Motivet går igen på flere vægge på de to etager.

Dybere inde i bygningen er der indrettet møde- og kursusslokaler i forskellige størrelser, et receptionsområde med to arbejdspladser, et mindre kontor, samt teknik- og depotrum. Den centrale kerne rummer elevator, ventilationsskakt, thekøkken og toiletter, og er på ydersiden beklædt med små kvadratiske fliser. På bagsiden af kernen er der høje stole og borde til korte ophold og uformel snak. Ved kernen og receptionsområdet er der indrettet en venteplads med en specialdesignet udstillingsmontre og et informationsområde med to høje computerborde.

På femtesalen er der indrettet et trefløjet storrumskontor med seks arbejdsplatforme, der hver består af tre hæve-sænkeborde. Mellem platformene er der opstillet seks specialdesignede skabstårne i perforeret stålplade samt mobile caddies til opbevaring af sagsakter og diverse, private ting. Hver medarbejder har sin egen caddy og kan således skifte arbejdsplads efter behov.

Ved den centrale kerne er der opstillet en buffet, der fungerer som thekøkken til lette anretninger, kaffe, the og læskedrikke. På den modsatte side af kernen er der opstillet garderobe. Mod trapperum og den østlige facade er der indrettet teknikerrum og computerlaboratorium, samt kopi- og lagerrum.