Velkommen til DaVinci Gruppen – og dine muligheder

DaVinci Gruppen er en bredt sammensat gruppe af projekterende indretningsarkitekter, grafikere, produktionsfolk m.m. som arbejder med professionelle og kreative løsninger indenfor erhvervsindretning og udstillingsbranchen.

Samarbejdet har fungeret siden 1990, og selv om man ikke skal se sig for meget tilbage, kan vi uden at rødme påstå, at det har været mange år med en lang række af kreative løsninger, som både har pirret og vakt respekt hos vores kunder. Sådan skal det være, og sådan har vi tænkt os at fortsætte.

Omdrejningspunktet for DaVinci Gruppen er at skabe en kreativ dialog, hvor vi søger at inspirere kunden til at tage lige præcis det ekstra skridt, der skal til for at løfte en opgave ud over det velkendte og ordinære. Og når det ekstra skridt skal tages er det vigtigt, at vi er troværdige samarbejdspartnere.

Derfor er DaVinci Gruppen også uvildige og uafhængige rådgivere, som forsøger at skabe de bedst mulige sammenhænge mellem leverancer, udførelse og budget.
Af samme årsag sørger
vi også for tids- og prisstyring, kvalitetskontrol, opfølgning på leverandører, samt tilsyn med håndværkere m.m. under opgavens udførelse.

Hvorfor kaldes tegnestuen ”DaVinci” ?
Det er nok ikke for meget sagt, at Leonardo da Vinci er af de største universalgenier, der nogensinde har eksisteret. Da Vinci var i besiddelse af en forbløffende kombination af arkitektens visioner, ingeniørens analytiske arbejdsmetoder, kunstnerens følsomhed samt videnskabsmandens evne til at registrere data og drage konklusioner herfra. Ser man på hans efterladte arbejde – fra Mona Lisa, over afhandlinger om menneskets anatomi og til hans skitser til mekaniske konstruktioner – undres man over, at en´ mand kunne rumme så meget.

I vor gruppe ser vi med den største respekt og beundring på genier, og vi har da også tilladt os at kigge over skulderen, idet vi søger at kombinere en sammensætning af professionelle fagfolk indenfor hvert sit område, som afspejles i den totale opgave.